ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗINTERNATIONAL NIGHT HALFMARATHON OF THESSALONIKI

VOLUNTEER REGISTRATION FORMΠαρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικά κεφαλαία γράμματα

Please type in capital Latin characters

Ονομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης Contact person and telephone number in case of emergency

ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / VOLUNTEER OPPORTUNITIES

(Πιθανότητα αλλαγής πόστου Τομέα Απασχόλησης από τον επιλεχθέν, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη διοργάνωση / Possibility of Section change in case needed)

Περίοδος προετοιμασίας (13 Οκτωβρίου – 15 Οκτωβρίου 2022) /

Pre-race preparation period (October 13 – October 15, 2022)

Ημέρα Αγώνα (Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022) /

Race Day (Saturday 15, October 2022)

Η διαθεσιμότητα την ημέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

Επιλογή τοποθέτησης (Πιθανότητα αλλαγής πόστου Τομέα Απασχόλησης από τον επιλεχθέν, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη διοργάνωση / Possibility of Section change in case needed)